ANBI documenten


Poppodium NIEUWE NOR is een Algemeen Nut Beogende Instelling op het gebied van Cultuur. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Vanaf 1 januari 2014 is het voor ANBI-organisaties wettelijk verplicht een aantal gegevens online te plaatsen. Deze gegevens vindt u hier.


---

statutaire naam: Stichting De Nor
algemeen bekend als: poppodium NIEUWE NOR


RSIN: 0045.73.596.L.01
Pancratiusstraat 30
6411 KC Heerlen

statutaire doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:
het in stand houden van een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken;
het stimuleren van de kleine kunst en cultuur in Heerlen, opdat het culturele aanbod gevarieerder, uitgebreider en meer multicultureel wordt;
aan vrijwilligers de mogelijkheid te bieden werkervaring op te doen, hun kwaliteiten aan te wenden en/of te ontplooien;
het verrichten van alle verdere handelingen. die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De Stichting, die een algemeen maatschappelijk nut nastreeft, tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het exploiteren van een café en aangelegen ruimten. Bezoekers en kunstenaars kunnen aldaar met elkaar in contact komen, kennis maken met diverse vormen van kleine kunst en aan amateur-beoefenaars wordt de mogelijkheid geboden zich te profileren. De exploitatiewinst van het café en de aangelegen ruimten zal worden gebruikt voor culturele activiteiten en bestemmingen.

missie
"Wij vinden dat iedere muziekliefhebber in Parkstad popmuziek moet kunnen ontdekken en beleven. We doen dat door onze bezoekers te verrassen met een gevarieerd programma: van nieuw talent tot internationale gevestigde acts. Daarnaast helpen we de regio zich verder te ontwikkelen tot een bloeiende popregio."

operationele doelstellingen (jaarlijks)
- het organiseren van minimaal 40 concerten;
- het organiseren van minimaal 40 dance avonden;
- het organiseren van minimaal 12 café avonden;
- het samen met Parkstad Limburg Theaters en Oefenbunker Landgraaf onder de vlag van Parkstad Popstad organiseren van concerten op hun locaties en deze gezamenlijk vermarkten;
- het organiseren van popronde Heerlen in het centrum van Heerlen;
- het samen met Filmhuis De Spiegel vertonen van muziekgerelateerde films op hun locatie;
- het ondersteunen van evenementen van derden zoals The Notorious IBE, Cultura Nova, Holy Moly etc.


bestuur
functie/ervaring/achtergrond rol / aangetreden
Rens Evers (voorzitter) / wethouder gemeente Onderbanken / politiek & bestuurlijk / 2017
Mark Vondenhoff (penningmeester) / voormalig partner BAAT accountants / financieel / 2009

Sem Wigman / Mockus / communicatie & marketing / 2015

Roger Holtus / Wiertz Personeelsdiensten / algemeen / 2016
Robert Janssen / Thuis & Partners / juridisch / 2017

beloning
Het bestuur ontvangt geen beloning. De directeur en personeel is ingeschaald volgens de richtlijn ‘cao voor poppodia'. 

---

Documenten:

Beleidsplan (2017 - 2020)
Inhoudelijk jaarverslag 2017
Jaarrekening 2018

----

Google Ad Grant
'poppodium NIEUWE NOR ontvangt een Google Ad Grant. Het Google Ad Grants-programma ondersteunt geregistreerde non-profitorganisaties die Google's filosofie delen en zich inzetten om de wereld verder te helpen op terreinen als wetenschap en technologie, onderwijs, volksgezondheid wereldwijd, het milieu, jeugdwerk en kunst. Google Ad Grants is een advertentieprogramma in natura waarmee non-profitorganisaties gratis online kunnen adverteren via Google AdWords.'